The Polar Blast • Stratton, ME • 2018 - matthewrobbinsphoto